070 312 18 20 Lange Voorhout 6, 2514 ED, Den Haag, Zuid-Holland

West-Holland Escrow Garantie

Escrow

Wat is een escrow?

Een escrow is een service waarbij bepaalde zaken (van een ieder aard) in beheer worden gegeven bij een neutrale derde partij, ook wel de ‘Third Trusted Party’ of Escrow Agent genoemd. In het geval van de West-Holland Escrow Services betreft dat financiële middelen.

De gelden worden op een onafhankelijke derdengeldenrekening binnen de stichting bewaard en pas verstrekt aan de belanghebbende partij(en) wanneer er voldaan is aan de voor afgesproken overeenkomst. Bij geschillen blijven de gelden onder onafhankelijk beheer van de Escrow Agent, in afwachting van een akkoord of rechterlijke/arbitrale uitspraak.

Escrow-B

Single Escrow

Een transactie tussen een koper en leverancier. Vooral bij aanbetalingen of projecten biedt onze dienstverlening uitkomst.

Escrow-C

Verticale escrow

Binnen een distributiekanaal waarbij een reseller een mooie opdracht van een eindklant heeft maar onvoldoende kredietlimiet bij de distributeur.

Escrow-A

Horizontale escrow

In situaties waarbij een eindklant een totaaloplossing krijgt welke uit meerdere diensten en/of producten bestaat, aangeboden door verschillende leveranciers. Vaak betreft dit termijncontracten voor een (middel-)lange looptijd.