070 312 18 20 Lange Voorhout 6, 2514 ED, Den Haag, Zuid-Holland

West-Holland Escrow Garantie

Veel gestelde vragen

Wat is West-Holland Escrow Garantie?

West-Holland Escrow Garantie is een zogenaamde escrow dienst van West-Holland Escrow Services B.V., hierna WHE. WHE is een 100% dochter van de West-Holland Krediet- en Voorschotbank B.V.. Deze organisatie bestaat ruim 80 jaar en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten..

West-Holland Escrow heeft als betaaldienstverlener een vrijstelling van De Nederlandsche Bank. West-Holland Escrow Garantie voert haar betaaldienst uit middels de Stichting Uitvoering Escrow Services. Deze onafhankelijke stichting beheert de West-Holland Escrow Garantie derdenrekening.

Wat is een Escrow Overeenkomst?

Een Escrow overeenkomst is een afspraak die middels tussenkomst van een neutrale derde partij, de zogenaamde Trusted Third Party (TTP), uitgevoerd wordt. In ons geval betreft het altijd een financiële transactie en een levering.

De TTP zorgt ervoor dat de verkoper ervan op de hoogte is als de koper betaald heeft en dat de koper erop kan rekenen dat pas aan de verkoper wordt uitgekeerd als er conform afspraak geleverd is. Een voorbeeld: Bij het kopen van een huis is de notaris de TTP.

Hoe lang duurt het voordat ik betaald word?

De uitbetaling aan de verkoper staat in verband met de afgesproken termijn dat door de koper een klacht over de levering kan worden ingediend. U kunt deze termijn terugvinden in de voorwaarden van het platform waarop de West-Holland Escrow Garantie ingezet wordt.

Wie besluit wie wanneer geld krijgt?

Deze afspraken kunt u vinden in het escrow contract. Vaak is het escrow contract onderdeel van de voorwaarden van het platform dat de West-Holland Escrow Garantie inzet, maar u kunt ook specifieke afspraken hiervoor overeenkomen.

Hoe kan ik West-Holland Escrow Garantie implementeren?

De implementatie van de West-Holland Escrow Garantie gebeurt in samenspraak. Wij bieden de mogelijkheid om het systeem op maat voor uw online platform te implementeren, conform uw business model.

Wat maakt West-Holland Escrow Garantie uniek ten opzichte van achteraf-betaalconcepten?

Met de West-Holland Escrow Garantie wordt het risico op wanbetaling tot nul gereduceerd. Aangezien wanbetaling verdisconteerd is in de tarieven voor achteraf betalen, is achteraf betalen in de meeste gevallen duurder.

Bovendien is een product voor achteraf betalen niet voor iedereen beschikbaar, terwijl een ieder met de beschikking over een betaalrekening gecombineerd met de bevoegdheid om een escrow-contract te sluiten de West-Holland Escrow Garantie kan inzetten.

Loopt de verkoper een betaalrisico?

Indien er sprake is van een correcte levering door de verkoper is er geen betaalrisico. De verkoper is dan verzekerd van de door het escrow contract gegarandeerde uitbetaling.

Kan de West-Holland Escrow Garantie worden ingezet als betaalmiddel voor ‘achteraf betalen’?

Zeker, de West-Holland Escrow Garantie is een van de meest zuivere vormen van achteraf betalen, omdat het voor een ieder die over een betaalrekening beschikt in te zetten is, waarbij het gehele overeengekomen bedrag pas na correcte levering aan de verkopende partij overgemaakt wordt.

Is het aanbieden van een optie voor ‘achteraf betalen’ een wettelijke verplichting?

Voor webwinkels die aan consumenten leveren is het een wettelijke verplichting om alternatieven voor vooruitbetaling aan te bieden. De West-Holland Escrow Garantie is een goed alternatief hiervoor die zekerheid biedt aan alle partijen.

Hoe weet ik dat ieders geld veilig staat?

Na de transactie komt het geld van de koper op de rekening van de Stichting Uitvoering Escrow Services terecht. De onafhankelijke stichting beheert de derdenrekening waarop het geld wordt bewaard en fungeert alleen als doorgeefluik voor de betalingen. Deze structuur garandeert neutraliteit en financiële betrouwbaarheid voor al uw transacties.

De Rix-Pay- en West-Holland Escrow Garantie-diensten en de uitvoering daarvan middels de Stichting uitvoering Escrow Services zijn goedgekeurd door de Nederlandse Bank en staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Welke betaalmethoden zijn er mogelijk?

Voor uw online platform kunt u gebruik maken van verschillende nationale en internationale betaalmethodes, waaronder: iDeal, Mistercash, Giropay, Sofort banking en bankoverschrijvingen (IBAN).

Is betalen op mijn marktplaats of platform met West-Holland Escrow Garantie gemakkelijk voor de kopers?

Doordat de West-Holland Escrow Garantie is geïntegreerd in een webkassa en het contract tijdens het betaalproces kan worden opgesteld en bekrachtigd, is dit voor een koper net zo gemakkelijk als een reguliere webkassa. Voor veel marktplaatsen is het voor de koper gemakkelijker, omdat door de inzet van de West-Holland Escrow Garantie betaling via iDEAL aan de mogelijkheden wordt toegevoegd.

Wat kost de West-Holland Escrow Garantie service?

De kosten die we in rekening brengen bestaan uit eenmalige implementatiekosten en uit administratieve kosten per transactie. Doordat we het risico voor alle partijen minimaliseren zijn onze tarieven doorgaans lager dan die voor producten zoals ‘achteraf betalen’ of aankoopverzekeringen van creditcards of Paypal.

Het aantal maandelijkse transacties en het aantal te verwachten mutaties zijn variabelen waarop we ons tarief baseren. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.

Hoe gaat West-Holland Escrow Garantie om met de persoonsgegevens?

West-Holland Escrow Garantie behandelt de gegevens en informatie van haar klanten strikt vertrouwelijk en zorgvuldig. Vertrouwelijke informatie zal uitsluitend gebruikt worden voor uitvoering van de betaaldienst en nooit gedeeld worden met derden.

Wat gebeurt er met het geld dat in bewaring wordt gegeven aan de West-Holland Escrow Garantie?

Het geld wordt enkel in bewaring gehouden voor de in het escrow contract bepaalde duur van de overeenkomst. Er worden geen investeringen of beleggingen mee gedaan. Het geld wordt onafhankelijk in bewaring gehouden door Stichting Uitvoering Escrow Services. Zodra de overeenkomst afloopt, en zonder tegenbericht van de partijen, betaalt West-Holland Escrow Garantie het transactiebedrag (minus eventuele verschuldigde transactiekosten) uit aan de begunstigde partijen.

Hoe gaat West-Holland Escrow Garantie om met fraude?

De West-Holland Escrow Garantie handelt bij het vermoeden van fraude volgens de in het escrow-contract vastgelegde bepalingen. Dit wordt specifiek per platform ingericht op basis van een aantal best practices. Fraude wordt zoveel mogelijk voorkomen door de diverse identiteitschecks (KYC-checks) die in het traject plaatsvinden. Dit heeft als gevolg dat we precies weten wie er met elkaar zaken doen.

Wat gebeurt er wanneer er een geschil optreedt?

Het in bewaring gegeven bedrag wordt dan niet vrijgegeven. Indien er geen oplossing wordt gevonden wordt de zaak, conform afspraak in het escrow-contract, voorgelegd aan de daarvoor aangewezen partij. In overeenstemming met de uitkomst zal het bedrag worden vrijgegeven. West-Holland Escrow Garantie stelt zich altijd op als onafhankelijke partij.

Is er een maximum bedrag dat met West-Holland Escrow Garantie kan worden betaald?

Nee, er is geen maximum bedrag voor een WHE Garantie overeenkomst. Echter door het maximum transactiebedrag via iDeal (dat verschilt per bank) zullen stortingen hoger dan het drempelbedrag via een overboeking moeten plaatsvinden.

Betekent de inzet van de West-Holland Escrow Garantie dat het aantal financiële transacties toeneemt?

In de meest voorkomende situatie blijft het aantal transacties gelijk. De koper betaalt ineens het gehele bedrag welke bij correcte levering wordt doorgezet naar de afgesproken partijen. In scenario’s met uitbetalingstermijnen, watervalconcepten of meerdere externe belanghebbenden, welke ingericht kunnen worden in het escrow-contract, neemt het aantal handelingen enorm af. Het escrow contract voorziet erin dat alle betalingen aan de juiste partijen op het juiste moment worden uitgevoerd, terwijl de koper eenmalig betaalt.

Wat is de meerwaarde van West-Holland Escrow Garantie voor de kopers op mijn marktplaats?

De kopers weten dat het door hun gegarandeerde geld veilig geparkeerd staat. Pas nadat de verkoper volgens de koper correct geleverd heeft wordt er tot uitbetaling aan de verkoper overgegaan.

Wat is de meerwaarde van West-Holland Escrow Garantie voor de verkopers op mijn marktplaats?

De verkopers die leveren met West-Holland Escrow Garantie genieten meer vertrouwen van de kopers en zullen daardoor meer of sneller verkopen. Ook zullen meer transacties via de post worden afgehandeld, waardoor de uitvoering van een order voor de verkoper efficiënter wordt. De verkoper hoeft geen rekening te houden met kopers die iets komen afhalen en loopt geen risico op het ontvangen van vals geld.